Tijdig vervangen van de distributie voorkomt schade aan de motor. De leeftijd of de gebruiksintensiteit van de distributieriem maakt de kans op breken groot. Als de distributieriem breekt is de kans op ernstig beschadiging van de motor groot, met dure reparaties als gevolg.

Gemiddeld gaat een distributieriem tussen de 60.000 en 120.000 km mee en/of na 10 jaar. Voor die tijd dient de riem vervangen te worden, om de kans op grote schade en kostenposten te voorkomen.