Wanneer u twijfelt of uw remsysteem nog wel goed functioneert, kom dan gerust langs ons!

Wij adviseren u direct het remsysteem te laten controleren wanneer:
– Er sprake is van een langere remweg;
– U het rempedaal ver kunt intrappen;
– Uw stuur trilt tijdens remmen;
– U een bijgeluid hoort tijdens het remmen.

Doorrijden met een niet deugdelijk remsysteem is niet alleen gevaarlijk, maar zal ook vaak een duurdere reparatie tot gevolg hebben. Remmen zijn een van de belangrijkste onderdelen van de auto als het aankomt op veiligheid! Uit onderzoek blijkt helaas dat 25% van alle auto’s rondrijdt met een niet deugdelijk functionerend remsysteem.